Likt många andra satt jag i slutet av studierna funderandes över vart jag skulle söka mig härnäst. När väl tankarna landade vid yrket managementkonsult så ställdes jag snabbt inför en mängd andra frågor. Vad är viktigt för mig, vilken kultur vill jag ha på en arbetsplats, vill jag vara mitt “eget företag” eller del av ett team?

Cordial var den organisation som mötte svaren på mina frågor. 

Alla har vi läst om platta organisationer med snabba beslutsvägar, Cordial är en organisation som verkligen återspeglar detta. Som ny på jobbet och fastnade vid den mest simpla av aktiviteter, att registrera min första veckas arbetstid, så var det just VDn som la ned tiden för att lösa detta för mig. Platt organisation? Ödmjukhet? Teamkänsla?

Under min första tid på Cordial har jag verkligen fått ta del av en uppsjö av varierande projekt och aktiviteter. Alltifrån att skriva artiklar till pro-bono projekt, klassiska business case, utveckla affärsmodeller samt ta del av den komplexa miljön kommunala koncerner står inför. Med varierande projekt kommer fördelarna att man hela tiden får jobba med nya människor, och eftersom jag startade min resa under våren 2020 var detta ett utmärkt tillfälle att få jobba närmare fler kollegor som man annars inte såg.

Har du några tankar eller funderingar kring valet att börja jobba som managementkonsult, tveka inte att höra av dig!

 


Några av mina kollegor

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor