Våra rådgivarroller

Att vara rådgivare är både utmanande och givande. Vilken roll som passar dig och hur länge du stannar i en viss roll är individuellt och styrs utifrån din kompetens och erfarenhet. Din utveckling sker i huvudsak genom dina uppdrag ute hos kund, men vi bedriver även kompetensutveckling genom  interna och externa utbildningar. Hur snabbt och i vilken riktning du utvecklas avgörs av dig själv, med stöd från din mentor.

Consultant

Som Consultant på Cordial är du en del i våra leveransteam från första dagen och deltar i analysarbete och genomförande tillsammans med våra kunder. Tillsammans med din mentor utformar du en konkret utvecklingsplan som ger dig förutsättningarna att utvecklas i rollen och ha roligt på vägen.

Senior Consultant 

Som Senior Consultant tar du ett större ansvar för våra leveranser i kundprojekt. Du börjar behärska rollen som facilitator och kan, tack vare erfarenhet, snabbare gå från problemformulering till en plan för lösning tillsammans med kunden. Du förväntas kunna ta en delprojektledarroll i våra större projekt.

Manager 

När du är du mogen att agera projektledare för ett helt kundprojekt och ta ansvar för leverans mot kund är rollen som Manager inom räckhåll. Du har ansvar för aktuellt projektteam för uppdraget och dina ledaregenskaper blir viktiga för att lyckas leda både kund och team. Du har som manager egna försäljningsmål och tar också ett större internt ansvar; kanske är du lärare på någon av våra utbildningar eller ansvarar för att utveckla våra erbjudanden.

Senior Managers

Som Senior Manager är du en efterfrågad resurs och expertkompetens hos våra kunder. Samtliga Senior Managers har egna försäljningsmål och förväntas ta ett större internt ansvar för erbjudande- och metodutveckling, liksom för att utveckla teamet och dess individer, men du väljer själv vilket av dessa områden som ska vara ditt huvudfokus.

Director

Som Director på Cordial är du en del av ledningsgruppen och ansvarar för att sätta  Cordials riktning framåt. Som Director har du ett huvudansvar för att etablera Cordial hos nya kunder och för att utveckla Cordials metod, erbjudanden och medarbetare.  Du har en gedigen och efterfrågad erfarenhet som du byggt upp under många års arbete som konsult.