Bli en av oss - här ser du vilka roller vi söker

Här följer en kort beskrivning av våra rådgivarroller. Hur länge du stannar i en viss roll är väldigt individuellt. Alla utvecklas i olika takt och vilka projekt du är med igenom åren spelar roll. Också hur mycket tid och energi du själv väljer att investera i arbetet.

Consultant är vår mest juniora rådgivarroll. Arbetet som rådgivare är både utmanande och givande. Det ger erfarenheter från olika branscher och företagskulturer och du möter många olika sorters problem. För att bli en skicklig rådgivare krävs praktisk träning. Som Consultant på Cordial är du en del i våra leveransteam från första dagen och deltar i analysarbete och genomförande tillsammans med våra kunder. Tillsammans med din mentor utformar du en konkret utvecklingsplan som ger dig bästa förutsättningarna att snabbt utvecklas i rollen och ha roligt på vägen.

Som Senior Consultant tar du ett större ansvar för våra leveranser i kundprojekt. Du börjar behärska rollen som facilitator och kan, tack vare större erfarenhet, snabbare gå från problemformulering till en plan för lösning tillsammans med kunden. Du förväntas kunna ta en delprojektledarroll i våra större projekt.

Som Manager är du mogen att agera projektledare för ett helt kundprojekt. Du tar ansvar för leverans mot kund och också för projektteamet. Du gör projektplan, fördelar arbetet, gör budget, följer upp lönsamhet och ansvarar för kundnöjdheten. Du tar också ett större internt ansvar. Kanske är du lärare på någon av våra utbildningar eller ansvarar för ett erbjudandeteam.

Våra Senior Managers tar, förutom projektledarrollen, även ansvar för att etablera Cordial hos nya kunder. Som Senior Manager tar du ytterligare ett större internt ansvar, men fortsätter att leverera och vara en del i våra leveransteam hos våra kunder.

Om du, istället för sälj, är mer intresserad av att bli expert inom något av våra metodområden blir du istället Specialized Manager. Våra Specialized Managers är huvudlärare på en eller flera av våra utbildningar, tar ett stort internt metodutvecklingsansvar och levererar och projektleder i våra kundprojekt. 


Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor